LR50 Paruošimas darbui. Ekskavatorius su LR50 imtuvu/gaudykle

Spectra Precision lazerio gaudyklėSpectra Precision imtuvas LR50

Pasiruošimas darbui

Gaudyklės LR50 mygtukai
Gaudyklės LR50 mygtukai ir indikatoriai
1. Iškaskite tranšėją ir įleiskite kaušą. Atkreipkite dėmėsį į strėlę (ar bus vietos tvirtinti imtuvą ten, kur pataiko lazerio spindulys - reikiamas „lygis“).
Gaudyklės LR50 lygis
2. Ištieskite arba sulenkite kaušą tranšėjoje (padėtis kurioje norėsite matuoti gylį – „darbinė“).
Gaudyklės LR50 atsakitos
3. Naudodami rankinį imtuvą (HL750) arba LR50 apytiksliai pažymėkite „lygio“ poziciją ant ekskavatoriaus strėlės.
4. Vertikaliai pritvirtinkite magnetinį laikiklį ant strėlės taip, kad laikiklio vidurys sutaptų su "3" žingsnyje padaryta atžyma.
Gaudyklės LR50 tvirtinimas
5. Įjunkite Spectra Precision LR50. (Jei po inicializacijos dega kuris nors iš būsenos LED indikatorių, vadinasi strėlės posvyrio sensorius įjungtas. Norėdami išjungti sensorių, paspauskite pirmą mygtuką iš kairės.)
Įsitikinkite, jog imtuvas kasimo režime paspausdami antrą mygtuką iš kairės. Antrasis
LED indikatorius iš kairės turėtų mirksėti. Jei mirksi pirmas LED, trumpai dar kartą
spustelkite mygtuką.
6. Pritvirtinkite Spectra Precision LR50 imtuvą prie magnetinio laikiklio. Stumkite LR50 kol į jį pataikys nivelyro spindulys (degs žali LED). Jei mirksi – strėlė nėra vertikalioje padėtyje, kreipkite strėlę, kol nustos mirksėti. Jei LED mirksi greitai, kreipkite link savęs, jei lėtai – stumkite nuo savęs. Kai LED dega ištisai – strėlė vertikali.
(Iliustracija dešinėje)
Gaudyklės LR50 indikacija
7.Nustatę vertikalią padėtį, įsijunkite mažiausio tikslumo režimą ir slinkite imtuvą aukštyn ar žemyn, kol degs žali LED („lygis“).
8. Nusistatykite reikiamą imtuvo jautrumą ir pradėkite kasti.
Didžiausiam tikslumui pasiekti kasimo gylį tikrinkite tik kaušui esant referencinėje padėtyje, o strėlei - vertikaliai (LED indikatoriai dega žaliai - nemirksi).

Pastaba: Jei imtuvas rodė lygį (gaudo nivelyro spindulį) ir laikinai pakeltas per aukštai ar
žemai (negaudo spindulio), viršutiniai arba apatiniai raudoni LED mirksės paeiliui ta kryptimi, kuria reikia stumti kaušą, kad imtuvas vėl gaudytų (būtų spindulio lygyje).

Alternatyvus paruošimas darbui

Gaudyklės LR50 aukštis

  1. Kad apskaičiuoti reikiamą imtuvo aukštį kaušo atžvilgiu “L”, prie esamo instrumento aukščio „HI“, pridėkite reikiamą kasimo gylį “C”.
  2. Pamatuokite ilgį „L“ nuo žemiausio kaušo taško (referencinėje padėtyje) ir pasižymėkite ant strėlės.
  3. Pritvirtinkite magnetinį laikiklį taip, kad jo centras sutaptų su atžyma, aprašyta 2. žingsnyje.
  4. Pritvirtinkite imtuvą LR50 taip, kad gale esanti atžyma (centrinė arba perstumtoji) sutaptų su atžyma aprašyta 2. žingsnyje.
  5. Tęskite žingsnius nuo 5 iki 8 praleisdami 6 ir 7 (kaušas ne tranšėjoje).

Gaudyklės LR50 atskaitos